הפוך את השהות שלך עם XO Hotels Park West למיוחדת

טופס ההזמנה

Make your stay special at XO Hotels Park West

Have you already made your room reservation and do you want to add extra items to your stay? Don't wait any longer and book them here! Make sure you give us as much information and details as possible to confirm the extra items booked as soon as possible so that we can make sure you don't have to worry about anything and your stay will be unforgettable.

  • What is your arrival date? (Day/Month/Year)
  • What is your reservation number?
  • On which name is your reservation made?
  • Which extras would you like to book?
  • On which email address can we contact you?
  • Any other information you would like to inform us about (for example the choice of balloons, your arrival time, etc)?

פריטים וחבילות מיוחדים יש לשלם מראש ולהזמין מינימום יומיים לפני ההגעה. לאחר ההזמנה שלך, תקבל קישור בדוא"ל לתשלום הפריטים הנוספים באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או בנקאות מקוונת.

תפריט האתר

Book your stay at XO Hotels Amsterdam

בחר את השפה המועדפת עליך