הפוך את השהות שלך עם XO Hotels Blue Tower למיוחדת

טופס ההזמנה

Make your stay special at XO Hotels Blue Tower

Already booked your stay and ready to add one or more extra items to your reservation? Don't wait any longer and just mail us your order. Make sure you inform us with the most details possible to avoid delays!

  • What is your arrival date? (Day/Month/Year)
  • What is your reservation number?
  • On which name is your reservation made?
  • Which extras would you like to book?
  • On which email address can we contact you?
  • Any other information you would like to inform us about (for example the choice of balloons, your arrival time, etc)?

פריטים וחבילות מיוחדים יש לשלם מראש ולהזמין מינימום יומיים לפני ההגעה. לאחר ההזמנה שלך, תקבל קישור בדוא"ל לתשלום הפריטים הנוספים באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או בנקאות מקוונת.

תפריט האתר

Book your stay at XO Hotels Amsterdam

בחר את השפה המועדפת עליך